Vrijwilligers

De vzw Recht op Migratie draait volledig op vrijwilligerswerk. Vrijwilligers werken op de meest uiteenlopende manieren mee in onze organisatie: gaande van Nederlandse of computerles geven aan de bewoners, tuinonderhoud, vervoer voorzien voor de bewoners, activiteiten organiseren met de bewoners tot helpen bij acties ten voordele van de vzw, webbeheer en klussen in huis. Je kan ons helpen om onze doelstellingen te verkondigen en andere personen te sensibiliseren voor onze visie.
Naast het uitvoerende werk, worden de vrijwilligers ook actief betrokken bij het denkwerk van de vzw. Om dit wat gestructureerd te laten verlopen en engagementen af te bakenen, werkt de vzw sinds 2016 met verschillende werkgroepen.

 

  • Werkgroep visie: denkt na over de visie van de vzw en stuurt deze bij, formuleert de standpunten van de vzw bij de actualiteit en bewaakt de communicatiekanalen.
  • Werkgroep bewoners: buigt zich over de individuele toestand van bewoners, volgt de dossiers op en zoekt oplossingen bij eventuele samenlevingsproblemen in het huis.
  • Werkgroep activiteiten: ontwikkelen acties die een financiële ondersteuning voor de vzw kunnen opleveren, bvb. de hutsepotactie en werken uitstappen of activiteiten met en voor de bewoners uit, bvb. een museum- of filmuitstap, kerstfeest of opendeurdag.

 

Interesse om je in te zetten als vrijwilliger? Stuur een mailtje