Het Vluchtelingenhuis organiseert

Deals met dictators of open grenzen?

SAVE THE DATE

Denkdag Vluchtelingenhuis Leuven

Zondag 29 oktober 2023

Leuven / Kessel-Lo

Thema en opzet

 

Op 16 juli tekende de Europese Unie een migratiedeal met de president van Tunesië. In ruil voor honderden miljoenen euro’s (om en bij de 1 miljard) zou de Tunesische regering migranten tegenhouden op weg naar Europa. De Europese leiders hoopten dat de deal zoals bij de migratieakkoorden met Turkije (2016) en Libische milities (2017) meteen tot een daling zou leiden van het aantal vluchtelingen naar Europa. De avond van het akkoord werden Afrikaanse migranten gevonden in woestijnachtige grenzen bij Libië en Algerije, achtergelaten door Tunesische autoriteiten zonder water, eten of een dak boven hun hoofd. Negen dagen later gaat de gruwelijke foto de wereld rond van de dode lichamen van moeder Matyla, en haar 6-jarige dochter Marie, van ontbering omgekomen in de woestijn. En de gammele bootjes met mensen op de vlucht blijven proberen de Middellandse Zee over te steken naar Europa.

Is de deal een goede zaak om mensensmokkelaars aan banden te leggen, zoals regeringsleiders beweren? Of is hij niet alleen een fiasco maar een grove aantasting van de mensenrechten? Voor 11 11 11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen moet de deal opgeschort worden tot er garanties zijn voor mensenrechten.

Naima Charkaoui, medewerkster van 11.11.11,  publiceerde in 2021 reeds  ‘Het Opengrenzenmanifest’, een pleidooi om dodelijke gesloten grenzen niet langer als een onvermijdelijk noodzaak te aanvaarden, maar om in plaats daarvan het debat te voeren met open grenzen als uitgangspunt. Waarom open grenzen voor grondstoffen, kapitaal, afval, nieuws, maar niet voor mensen?

Met open grenzen zouden er geen mensen meer zijn die sterven aan onze grenzen, zouden er geen mensenmokkellaars meer zijn.

Een naïef idee of een uitdaging om met open geest na te denken over hoe we een rechtvaardige wereld realiseren met open grenzen? Tegen wanneer? En hoe respecteren we daarbij de grenzen van de planeet?

Deze denkdag zal vrijwilligers van het Vluchtelingenhuis en geïnteresseerden de kans bieden om met kennis van zaken een gefundeerde opinie te vormen over bijzonder actuele thema’s als migratiedeals en grenzenbeleid. De dag zal ook stof bieden voor het Vluchtelingenhuis en vzw Recht op Migratie om de bewegingsvisie op migratie en vluchtelingen te actualiseren.

 

Programma

 

 

9u30 Verwelkoming met koffie of thee en water
10u tot 12u30 De migratiedeal van de EU met Tunesië

Enkele prikkelende gedichten door Frans Dumortier (Charles Ducal),

dichter/auteur en bestuurslid van het Vluchtelingenhuis.

Inleiding door Flor Didden, Beleidsmedewerker Migratie 11.11.11 over de

inhoud van de Tunesiëdeal en kritische situering in de ruimere context van

vorige deals met Turkije en Libië, het Europees vluchtelingenbeleid,

internationale verdragen over migratie en mensenrechten.

Vraagstelling, bespreking in groepen en plenum.

12u30 Lunch: broodmaaltijd
13u30 Het Opengrenzenmanifest van Naima Charkaoui

Als entree enkele liederen door een gelegenheidskoor met medewerking van Bugari Express.

Korte voorstelling van het Open grenzen manifest door Gaetan de Moffarts, bestuurslid van het Vluchtelingenhuis.

Ruimtelijk discussiespel o.l.v. Marcel De Prins over een aantal stellingen uit het Opengrenzenmanifest in twee rondes met pauze

tussenin.

Conclusies voor het Vluchtelingenhuis en Recht op Migratie.

16u45 Afronding, mededelingen en koffie of thee en taart. Wel thuis. ‘En nu vooruit’, ‘yalla, yalla, kom op’

Organisatie

 

Wanneer? Zondag 29 oktober 2023 van 9u30 tot 17u00 u
Waar? De locatie wordt later meegedeeld en hangt af van het aantal inschrijvingen.
Inschrijving en prijs Graag inschrijven vóór 20 oktober via volgende link: https://tinyurl.com/RechtOpMigratie en 15 € storten op de rekening van Recht op Migratie:

BE10 9730 5649 9504

Voor dit bedrag krijgt elke deelnemer koffie/thee bij het binnenkomen,  een vegetarische lunch ‘s middags en taart bij het afsluiten van onze dag. Waters zijn gratis, voor de andere dranken vragen wij een vrije bijdrage. 

Na de inschrijving ontvang je vanaf 15 oktober een map met:

  1. het boek
  2. een samenvatting van het boek (Gaetan de Moffarts)
  3. teksten m.b.t. de Tunesiëdeal.  

Wie het boek niet wenst (je koopt het elders of je bezit het reeds) kan dit melden op het inschrijvingsformulier.

Wees welkom!