ACTUELE BERICHTEN

Recht op menswaardig bestaan

 

‘Elke mens op aarde heeft recht op een menswaardig bestaan’ en als hij dat niet ter plaatse kan vinden, is het zijn recht om dat elders te gaan zoeken.

Daar gaan we vanuit in onze visie.

In de statuten van Recht op Migratie vzw staat onder meer dat onze vereniging zich wil inzetten voor het welzijn van vluchtelingen

  • door hen op te vangen, en vooral aan degenen zonder verblijfsvergunning;
  • door te ijveren voor een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid;
  • door ons blijvend te verzetten tegen het opsluiten van vluchtelingen omdat ze geen verblijfsvergunning hebben;
  • door ons in te zetten voor een wetgeving die de in België verblijvende vluchtelingen regulariseert in plaats van ze gedwongen uit te wijzen en te deporteren.

Wij zetten onze schouders onder de campagne van het collectief van de Mensen zonder Papieren en ‘Sans Papiers TV’ en onderschrijven hun eisen voor meer burgerrechten.

Want de ‘sans papiers’ of de’ mensen zonder papieren’ of misschien beter ‘de mensen zonder wettig verblijf’ die proberen te overleven, hebben maar heel beperkte toegang tot rechten en diensten in België. Maar men weet daar wel altijd fijntjes aan toe te voegen: ‘ze hebben wel dezelfde plichten als alle andere inwoners van het land’.

Wel, wij zien het nu als onze plicht om aandacht te vragen voor de precaire situatie van mannen, vrouwen, gezinnen, kinderen zonder papieren die een brief schrijven aan de buren en de petitie te ondertekenen.

Laten we samen massaal gehoor geven aan de oproep van migranten zonder papieren en de petitie ondertekenen op www.wearebelgiumtoo.be/nl/

Teken jij ook?

Allemaal vrijwilligers

 

Ook onze vrijwilligerswerking heeft zich het voorbije jaar moeten aanpassen aan de coronamaatregelen. Toch zijn de werking van het Vluchtelingenhuis en de opvang van de bewoners nooit in het gedrang gekomen.

De bestuursleden ontmoetten elkaar digitaal. De algemene vergadering werd gebriefd en kon zijn stem uitbrengen via mail. Onze boekhouder heeft een tandje bijgestoken om dit allemaal in orde te krijgen en te verwerken.

Een aantal jaarlijkse evenementen en activiteiten hebben we moeten annuleren. Het spaghetti-restaurant, de verkoop van spaghetti-saus en de opendeurdag vonden niet plaats. Telkens activiteiten waar vrijwilligers uit ons vrijwilligersteam elkaar hartelijk ontmoeten. Toch bleven heel wat vrijwilligers met elkaar contact houden via mail en deugddoende en ondersteunende sms-berichten.

Ook het bewonersteam bleef actief: de juridische omkadering en de begeleiding verliep veel trager door plots geannuleerde afspraken en trager werkende of gesloten diensten. Maar liefst 3 nieuwe bewoners met samen vijf kinderen vonden het Vluchtelingenhuis en vonden er onderdak.

Religieuze feesten zoals het Suikerfeest en Kerst, de verjaardagen, Sinterklaas werden in een kleine huisbubbel gevierd, met cadeautjes! De Sint kwam online even langs.

Een van de bewoners merkte fijntjes op dat het wel een voordeel had: “Nu kunnen we eten wat we zelf willen en lusten!” Iets om te onthouden.

Ook onze klussersploeg bleef actief. Zij herstelden de dakgoot na de storm, gaven ramen, deuren en de poort een nieuwe laag verf, zorgden dat deuren en ramen niet meer klemden, naast tal van andere kleine herstellingen.

De wekelijkse boodschappen voor de bewoners gebeuren door een bewoner en een vrijwilliger.

Verminderde inkomsten door activiteiten doet je creatief nadenken over andere bronnen van inkomsten. Iemand van onze bestuursleden ging actief op zoek naar fondsen en projectsubsidies.

In het voorjaar ontvingen we tot tweemaal toe een subsidie van Welzijnszorg.

Er diende zich ook een jonge ambassadeur aan: Jules.

Hij ging in zijn buurt onder meer boodschappen doen voor mensen die wegens corona binnen bleven. Dat leverde een mooie som op. Jules schonk 545,80 euro aan het Vluchtelingenhuis.

De vrijwilligers van Gastvrij Wijgmaal zorgden voor een zomerpodium, met een opbrengst van 890 euro. En rond de kerst- en nieuwjaarsperiode namen we samen het initiatief om cadeaupapier te verkopen met tekeningen van o.a. de kinderen van het Vluchtelingenhuis. Een selectie van deze tekeningen werd gedrukt op cadeaupapierpapier.

Via het corona-proef afhaalpunt aan het Vluchtelingenhuis leerde een heleboel nieuwe mensen het Vluchtelingenhuis leerden kennen. Het cadeaupapier zorgde voor een mooie opbrengst van 1670 euro.

En de kleine Fay, die bezorgde ons 2000 euro als geboortegift. Een mooi gebaar: de start van haar jonge leven zorgt ervoor dat de baby’s in het huis ook een mooie start krijgen.

Ook al werd er verleden jaar heel wat gepresteerd, we hopen allemaal dat we elkaar in 2021 wat meer zullen ontmoeten en onze jaarlijkse evenementen weer kunnen doorgaan.

Het doet altijd deugd gelijkgezinden te ontmoeten, mensen die tijd, energie en financiële steun geven voor de opvang mensen zonder wettige verblijfsvergunning in een kwetsbare positie.

Ook zin om vrijwilliger te worden? Stuur een mailtje naar info@rechtopmigratie.be.

Lieve Van Kerckhoven, werkgroep vrijwilligers

Recht op Migratie vzw

publicatie op 21 maart 2021