Het vluchtelingenhuis ontvangt de Damien Award/Damiaanprijs 2018

Het Damiaanfonds van de KU Leuven reikte vandaag, 13 mei, de Damien Award/Damiaanprijs 2018
uit aan het Vluchtelingenhuis! Het Damiaanfonds van de KU Leuven wil samen met zijn partners zorg dragen voor het cultureel en spiritueel erfgoed van Pater Damiaan (1840-1889). Damiaan bracht een wereldwijd netwerk tot stand van solidariteit voor uitgesloten en kwetsbare medemensen. Het Damiaanfonds reikt daarom jaarlijks een Damien Award/Damiaanprijs uit aan een organisatie of een initiatief als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen. Dit jaar wordt deze award, een kunstwerk van de hand van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters, voor de derde maal uitgereikt.

Aldus de jury: “Het Vluchtelingenhuis heeft de Damiaanprijs speciaal verdiend vanwege:

  • hun gastvrijheid voor mensen op de vlucht als signaal naar onze huidige
    samenleving;
  • hun verregaande solidariteit met mensen op de vlucht;
  • hun streven om samen met mensen op de vlucht werk te maken van een menswaardige
    toekomst;
  • de steun en de betrokkenheid van zovele vrijwilligers en sympathisanten die opkomen voor hun medemensen in nood.

Zo geeft het Vluchtelingenhuis de inspiratie van Damiaan krachtig gestalte in onze huidige maatschappij. Het Damiaanfonds van de KU Leuven wenst het Vluchtelingenhuis alle succes in de toekomst en reikt hun de hand voor eventuele verdere ondersteuning en samenwerking.”

Van harte dank Damiaanfonds! Deze erkenning bevestigt en steunt onze aanpak en motiveert ons om dit werk volop verder te zetten!

Deze erkenning bevestigt en steunt onze aanpak en motiveert ons om dit werk volop verder te zetten! Lees hier ons dankwoord