Afspraak nu zondag 25 februari om 14.00 uur aan het station Brussel Noord!

Na het “opkuis”beleid van de regering in het Maximiliaanpark en het terugsturen van vluchtelingen naar Soedan, ondanks het risico op marteling, wil de federale regering nu huiszoekingen legaliseren, ook bij burgers die migranten thuis opvangen om te vermijden dat ze buiten moeten slapen. Het gaat hier over een aanval op onze basisrechten maar ook op het formidabel werk van de burgers die vluchtelingen vrijwillig opvangen.
 
Recht op Migratie onderschrijft de eisen waarmee de Human wave for solidarity and humanity nu zondag 25 februari de straat op trekt: 
 
● Stop de instrumentalisering van het politie-apparaat door de politiek om het verenigingsleven en en sociale en culturele organisaties te treffen. Vrijheid voor Jiyed en Mounir die bij Globe Aroma werden opgepakt ;
● Solidariteit is geen misdrijf: nee aan het wetsvoorstel dat huiszoekingen toestaat bij mensen zonder papieren en solidaire burgers;
● Stop de ‘torture deals’ met landen als Libië. Stop aan de folterdeals: respect voor artikel 3 van de Europese Conventie voor de Mensenrechten die verbiedt om iemand uit te wijzen naar een staat waar hij of zij het risico loopt om gemarteld te worden. Er moet dus onmiddellijk gestopt worden met het terugsturen van migranten naar landen waar dit risico bestaat, zoals Soedan.
● Men ontvlucht zijn land, familie en dierbaren niet voor het plezier: de oorzaken van gedwongen migratie moeten aangepakt worden en mensen die oorlog, miserie, klimaatverandering en repressie ontvluchten moeten opgevangen en beschermd worden.
● Regularisatie van mensen zonder papieren: gelijke rechten voor iedereen om sociale dumping te voorkomen en steun aan de eisen van de coördinatie van mensen zonder papieren van België
● Safe passage: de opening van legale en veilige wegen om naar Europa te reizen voor vluchtelingen;
● Ontslag van Francken en het migratiebeleid waar hij voor staat: we zetten geen stap terug!
● Activering van de souvereiniteitsclausule die de tijdelijke opheffing van het akkoord van Dublin toelaat en het respecteren van de engagementen tot hervestiging van vluchtelingen waartoe België zich heeft verbonden
● Voor een gastvrije migratiepolitiek die de fundamentele rechten respecteert
 
#MigrAction