ACTUELE BERICHTEN

Geen opendeurdag dit jaar


Door de aanhoudende coronamaatregelen zal de jaarlijkse opendeurdag van zondag 13 september niet doorgaan. De voorbereidingen waren al gestart, maar al gauw moesten we vaststellen dat we dit evenement niet coronaproof kunnen organiseren. Dankzij de inspanningen van de bewoners bleef het huis virusvrij en dat proberen we zo te houden! Via onze nieuwsbrief, website en facebookpagina houden we jullie intussen op de hoogte van onze werking.

Welzijnszorg steunt het Vluchtelingenhuis

 

Welzijnszorg besliste onlangs om (vrijwilligers)initiatieven voor mensen zonder wettig verblijf of mensen op de vlucht extra te ondersteunen.
“Nu extra inzetten op projecten gericht naar mensen zonder wettig verblijf is een zeer bewust keuze voor Welzijnszorg. Een keuze om een groep die voortdurend over het hoofd gezien wordt door het beleid en in onze samenleving, op de voorgrond te plaatsen.”
“Er nood aan een ander, menswaardig migratiebeleid om mensen zonder wettig verblijf toekomstperspectieven te bieden. Een beleid dat inzet op kwaliteitsvolle opvang en het zoeken naar een duurzame oplossing voor iedereen.”
Ook het Vluchtelingenhuis Leuven mag op financiële steun van Welzijnszorg rekenen. Wij zijn Welzijnszorg daar bijzonder dankbaar voor en steunen hun visie op een ander, menswaardig migratiebeleid!