Priester Dirk De Vis is ons ontvallen.

 

In de nacht van 15 op 16 januari overleed hij in zijn slaap. Dirk was sinds kort opgenomen in het ziekenhuis wegens acute ademhalingsproblemen, een kwaal waar hij al enige tijd mee kampte.

 

Dirk was tot voor kort, en dat sinds meer dan tien jaar, voorzitter van onze vzw Recht op Migratie. In die functie nam hij ontelbare keren het woord om kordaat en consequent de rechten te bepleiten van vluchtelingen, vooral van hen die nergens terecht konden.

 

Maar vooral was Dirk het hart van het Vluchtelingenhuis. Als inwonende priester was hij een enorme steun voor de bewoners en een vader voor de kinderen. Altijd aanwezig op zijn typische kalme wijze, zonder ophef, altijd bereikbaar voor goede raad, was hij de onbaatzuchtigheid zelve. Dirk heeft zich aan de medemens gegeven op een wijze die ons allen tot voorbeeld strekt.

 

De leemte die hij achterlaat is groot. Wij zullen hem blijvend missen.

 

Goede reis, papa, father, papoune, kameraad, tochtgenoot!

Vluchtelingenhuis

 

Het vluchtelingenhuis biedt tijdelijk opvang aan vluchtelingen, bij voorrang aan de meest kwetsbare zoals minderjarigen, moeders met kinderen en ouderen.

Lees meer…

Literatuur

 

Interessante artikels en opiniestukken die een duiding geven over de problematiek, en die we voor jou verzamelden…

Lees meer….

Steun ons

 

Je kan onze vzw financieel steunen of mee je handen uit de mouwen steken als vrijwilliger.

Lees meer …

 

DE SLAAPPLAATSEN

 

Ik hoor dat in New York
Op de hoek van de 26ste Straat en Broadway
Er tijdens de wintermaanden elke avond een man staat
Die de zich daar verzamelende daklozen,
Door dat aan voorbijgangers te vragen, aan een slaapplaats helpt.

 

De wereld wordt er niet anders door
De betrekkingen tussen de mensen worden er niet beter op
Het tijdperk van de uitbuiting wordt er niet door verkort
Maar een paar mannen hebben een slaapplaats
Van de wind hebben ze één nacht geen last
De hen toegedachte sneeuw valt op straat.

 

Leg het boek dat je leest niet neer, man.

 

Een paar mensen hebben een slaapplaats
Van de wind hebben ze één nacht geen last
De hen toegedachte sneeuw valt op straat
Maar de wereld wordt er niet anders door
De betrekkingen tussen de mensen worden er niet beter op
Het tijdperk van de uitbuiting wordt er niet door verkort.

 

Bertolt Brecht

Er valt geen redelijk antwoord te geven op de vraag waarom iemand uit Kameroen minder recht heeft op het nastreven van geluk dan iemand die in België geboren werd.

(Thomas Decreus)